วัดโพธ์ กรุงเทพ

  • the face of the Reclining Buddha at Wat Pho Bangkok
  • Holy relics for sell at Wat Pho Bangkok
  • Worshipers come from all over Thailand to Wat Pho Bangkok
  • A visit at Wat Pho Bangkok is a truly unique experience during your Thailand holiday
  • Reclining Buddha at Wat Pho Bangkok
  • Wat Pho Bangkok is one of the most sacred places in Thailand

วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) กรุงเทพฯ

วัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพ และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยเพราะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสหรือพระนอนที่มีความยาวตลอดทั้งองค์ 46 เมตร และพระพักตร์สูง 15 เมตร พื้นพระบาทยาว 3 เมตร ประดับด้วยมุกไฟเป็นภาพมงคล 105 ได้รับการขนานนามว่าเป็น พระพุทธไสยาสองค์ใหญ่และมีความงดงามที่สุด ในเมืองไทย

นอกจากพระนอนที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้วที่นี่ยังเป็นที่รู้จักว่าเป็นสถานที่นวดแผนโบราณชั้นครู ที่นี่จะมีผู้คนมากมายวนเวียนมาใช้บริการการนวดแผนไทยเพื่อเป็นการยืดเส้นและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ สนนราคาก็อยู่ที่ 120 บาทต่อครึ่งชัวโมง และ 200 บาทต่อ 1 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาที่นี่สามารถจ้างไกด์พาเที่ยวชมภายในบริเวณวัด ซึ่งไกด์เหล่านี้จะให้ความรู้ด้านความเป็นมาและประวัติศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยม และหากใครสนใจเรื่องการดูหมอทำนายโชคชะตา ที่นี่ก็มีให้คุรได้เลือกใช้บริการ