หมู่บ้านร่มบ่อสร้าง ในเชียงใหม่

ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง เชียงใหม่

เชียงใหม่ไม่เพียงแต่ขึ้นชื่อในเรื่องของภูมิประเทศที่สวยงามแต่ที่นี่ยังเป็นเมืองที่เหมาะแก่การท่องเทียวเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่สมัยล้านนา หัตถกรรมร่มบ่อสร้างเป็นงานฝีมือที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ร่มบ่อสร้างเป็นที่รู้จักกัน โดยทั่ว ด้วยเพราะสีสันที่สวยงาม ความประณีตในแต่ละขั้นตอนการทำ

ความเป็นมาของร่มบ่อสร้างที่เล่าสืบต่อกันมาว่า เริ่มต้นจากพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ พระอินถา ได้เดินทางออกธุดงค์ ไปจนถึงแถบชายแดนไทย-พม่า ได้มีชาวพม่าใจบุญนำร่มมาถวายเพื่อให้พระอินถาได้ใช้กันแดดกันฝน พระอินถาเห็นว่าแปลกตาไม่เคยเห็นร่มแบบนี้มาก่อนจึงไต่ถามและขอเข้าไปเรียนรู้ดูกระบวนการผลิตและจดจำในทุกขั้นตอน และเมื่อกลับมาที่วัดบ่อสร้างพระอินถาก็ได้ถ่ายทอดความรู้ในการทำร่มที่ได้มาให้กับคนในหมู่บ้าน จนกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงตัวให้กับคนบ่อสร้างนับจากนั้นมาจนถึงปัจจุบัน