พี คอลเล็คชั่น ศูนย์เครื่องเงิน เชียงใหม่

ศูนย์รวมเครื่องเงินในเชียงใหม่

เครื่องเงินเป็นหนึ่งในผลิตภัณท์ขึ้นชื่อของเมืองเชียงใหม่ ในอดีตเชียงใหม่เคยมีแหล่งทำเครื่องเงินแบบครัวเรือนมากมายเรียงรายอยู่บนถนนสายหนึ่ง ในตัวเมืองเชียงใหม่ อดีตการทำเครื่องเงินนับเป็นอาชีพที่ทำกันภายในครัวเรือน แต่ปัจจุบันความต้องการมีมากขึ้น จากครัวเรือนมีการขยายกิจการไปสู่การผลิตแบบโรงงาน อย่างไรก็ตามคุณภาพของงานยังคงเสมอต้นเสมอปลายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

พี คอลเลคชั่น นับเป็นหนึ่งในโรงงานและร้านที่ผลิตเครื่องเงินคุณภาพเยี่ยมของเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใน อ.สันกำแพง ที่นี่มีเครื่องประดับที่ผลิตจากเงินและทองคำขาวหลากหลายชนิด ทั้งเครื่องประดับสำหรับร่างกาย เช่น ต่างหู สร้อยคอ แหวนและกำไร และเครื่องประดับสำหรับบ้าน ที่ทำงาน เช่น ขันเงินแท้สลักลายไทยอย่างประณีตสวยงาม ชุดน้ำชาทำจากเงินและทองคำขาว ทัพพีตักข้าวทำจากเงิน องค์พระพุทธรูป ฯลฯ