วัดคุณาราม - มัมมี่พระ

  • Gift shop at the Mummiefied Monk shrine in Koh Samui
  • Incense sticks with a candle and golden leaves at the shrine of the Mummiefied Monk in Koh Samui
  • Beautiful flower offerings for the Mummiefied Monk in Koh Samui
  • During your Thailand beach holiday you should visit the Mummiefied Monk in Koh Samui
  • Temple for the Mummiefied Monk in Koh Samui
  • Thai worshiper placed golden leaves to the Mummiefied Monk in Koh Samui
  • Get yourself a wristband for good luck during a visit to the Mummiefied Monk in Koh Samui
  • The shrine of Mummiefied Monk in Koh Samui gives insight of Thai Buddhist culture

วัดคุณาราม - มัมมี่พระ- สถานที่คุณต้องมาสักการะเที่ยวชมสังขารหลวงพ่อแดงในเกาะสมุย

วัดคุณาราม - วัดหลวงพ่อแดง

วัดคุณารามหรือที่ชาวสมุยรู้จักกันดีในชื่อวัดหลวงพ่อแดง วัดนี้เป็นวัดที่มีสังขารอันไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อแดง ปิยสีโล ในท่านั่งสมาธิอยู่ในโลงแก้ว

หลวงพ่อแดงหรือพระครูสมถกิตติคุณท่านเป็นชาวเกาะสมุยตั้งแต่กำเนิด ครองสมณะเพศ 29 ปี 8 เดือน ก่อนจะมรณะภาพ รวมศิริอายุ 79 ปี 8 เดือน ท่านเป็นพระที่มีความรู้แตกฉานเชี่ยวชาญในวิชาวิปัสสนาธุระ ขณะที่มีชีวิต ท่านเป็นพระที่เคร่งปฏิบัติ ท่านฉันท์ภัตตาหารเพียงมื้อเดียว คือฉันท์ในบาตรตั้งแต่แรกบวชจนกระท่านดับสังขาร วัดคุณารามเป็นวัดสุดท้ายที่ท่านอยู่ ความน่าอัศจรรย์ของท่านคือท่านหยั่งรู้ถึงการแตกดับของตัวเอง โดยท่านได้บอกกับคนใกล้ชิดว่าท่านจะมรณะในเดือน 6 ปีพ.ศ.2516 และให้ศิษย์และคนใกล้ชิดทำหีบศพแบบนั่งขัดสมาธิให้ใบหนึ่งแต่ลูกศิษย์ไม่เชื่อเพราะถึงแม้ว่าท่านจะป่วยแต่ว่าร่างกายท่านยังทรงแข็งแรงอยู่มากนัก แต่เมื่อเดือน 6 มาถึง ท่านได้มรณะภาพจริงตามที่ท่านได้บอกไว้ เหล่าลูกศิษย์จึงเร่งทำหีบและบรรจุสังขารของท่านตามที่ท่านสั่งไว้และประดิษฐานไว้บนศาลาวัดคุณาราม นับจากวันที่ท่านมรณะภาพจนกระทั่งปัจจุบันนี้นับเป็นเวลาร่วมหลายสิบปีแต่สังขารท่านก็ยังคงไม่เน่าเปื่อยและยังคงอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพร

 

วัดคุณารามอยู่บนถนนรอบเกาะระหว่างทางเข้าน้ำตกหน้าเมืองและหัวถนน นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะสมุย ไม่ควรพลาดที่จะมาเยี่ยมชมความอัศจรรย์และกราบไหว้ขอพรสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อแดง

 

 

มองหาวิลล่าที่พักในเกาะสมุย คลิกตรงนี้  ไทยแลนด์ฮอลิเดย์โฮมส์