อาร์ต อิน พาราไดส์

  • cultural painting at Pattaya Art in Paradise Exhibition
  • Painting at Pattaya Art in Paradise Exhibition
  • Wonderful tourist attraction at Pattaya Exhibition Art in Paradise
  • Gallery attraction with a lively painting at Art in Paradise Pattaya Exhibition
  • Tourists admire the paintings at Pattaya Art in Paradise Exhibition
  • Lively paintings at Pattaya Art in Paradise
  • Exhibition hall at Art in Paradise Pattaya
  • Fantastic museum attraction at Art in Paradise gallery Pattaya
  • Great paintings at Pattaya Exhibition at Art in Paradise gallery
พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ ตั้งอยู่บริเวณพัทยาเหนือ ไม่ไกลจากบ้านพักพัทยาของไทยแลนด์ฮอลิเดย์โฮมส์มาก  อยู่ในพื้นที่ 5800 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องจัดแสดง 10 ห้อง ที่นี่จัดแสดงศิลปะแนวใหม่ แบบ 3 มิติ เป็นงานศิลปะที่ให้ผู้ชมสามารถใกล้ชิดและสัมผัสได้ เสมือนผู้ชมเข้าไป อยู่ในภาพวาดนั้น ๆ ศิลปะประเภทนี้เป็นศิลปะที่ทำให้ผู้ชมทั่วไปเข้าใจและเข้าถึงง่ายขึ้น อีกทั้งยังให้ความสนุก เพลิดเพลินในการชม เมื่อเข้าชมผลงานที่นี่ ด้านข้างผลงานแต่ละชิ้นจะมีตัวอย่างบอกลักษณะการโพสท่าไว้ให้ว่า คนที่เข้าดูเมื่อต้องการถ่ายรูปกับงานแต่ละชิ้นควรจะ ทำท่ายังไง เพื่อให้ดูกลมกลืนเสมือนคุณเข้าไปเป็นแบบ ในงานชิ้นนั้น ๆ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีนาย ชิน แจยอล ชาวเกาหลี เป็นผู้อำนวยการ โดยมีแนวคิดว่าการจัดแสดงศิลปะตั้งแต่อดีต ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ด้วยเพราะคนทั่วไปไม่เข้าใจนัยของงานแต่ละชิ้น ผู้คนทั่วไปจึงไม่ให้ความสนใจ จะมีก็แต่เพียงผู้ชมเฉพาะกลุ่มเท่านั้น เพราะฉะนั้นเค้าจึงอยากจะหาวิธืที่ทำให้ศิลปะเข้าถึงคนทุกกลุ่ม

ที่นี่นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพัทยาที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจอย่างมากเมื่อมาพักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศพัทยา  ไม่เพียงแต่ผู้ที่สนใจ งานศิลปะเท่านั้นที่เข้ามาชมแต่บุคคลทั่วไปยังให้ความสนใจอีกด้วย