วัดญาณสังวราราม พัทยา

  • Fish pond with water fountains at Pattaya Wat Yan - known as Wat Yansangwararam
  • Benches at Wat Yansangwararam Pattaya invite for a break under palm trees
  • One of several temple buildings at Pattaya Wat Yansangwararam - short Wat Yan
  • Majestic pagoda at Pattaya Wat Yansangwararam
  • Entrance to the temple hall of Wat Yan Pattaya, also known as Wat Yansangwararam

วัดในพื้นที่พัทยา

อีกหนึ่งสถานที่สำคัญของพัทยาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยที่เพียบพร้อมไปด้วยบ้านตากอากาศ  ที่ใคร ๆ ก็รู้จักกันดี และนิยมมาสักการะบูชาและเที่ยวชมในบรรยากาศอันสงบร่มรื่นของพุทธศาสนสถาน และหลาย ๆ คนใน pantip ก็มักจะมาแนะนำไว้ว่าเมื่อคุณมาพักผ่อนบ้านพักที่พัทยา แล้ว ก็ควรหาเวลาไปเที่ยวชม

วัดญาณสังวรารามตั้งอยู่บ้านห้วยใหญ่ อ.บางละมุง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2519 โดยนายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อันตระการ พร้อมด้วยบุตรธิดา มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 100 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา แด่สมเด็จพระญาณสังวร ฯ สมเด็จพระสังฆราชและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นองค์อุปถัมภก ภายในวัดบริเวณทางเข้ามีศาลานานาชาติตั้งเรียงรายริมสระน้ำ มีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจดีย์ใหญ่ซึ่งยรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังเป็นบริเวณที่เป็นโครงการพระราชดำริ ศูนย์ฝึกเกษตรและบริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่า

วัดนี้ถือเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากผู้สร้างวัดได้พร้อมใจกันสร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

ที่นี่เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และชื่นชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมภายในและธรรมชาติที่สดชื่น สวยงามได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย