โรงละครอลังการพัทยา

  • These artists show their culture at Alangkarn Theater Pattaya
  • the old Thai warriors come alive at Alangkarn Theater Pattaya
  • Great cultural experience at Alangkarn Theater Pattaya
  • Get the feel of ancient Thailand at Alangkarn Theater Pattaya
  • Ancient Thai kickboxing at Alangkarn Theater Pattaya
  • Learn during your Pattaya holiday the ancient Thai Live at Alangkarn Theater
  • Alangkarn Theater Pattaya awaits you for a cultural show

การแสดงวัฒนธรรมในพัทยา

อลังการโชว์ ในพัทยา เป็นที่เดียวและที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่ต้องการชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยที่สวยหรู และตระการตา

อลังการโชว์ คือเวทีแสดงโชว์ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามของไทย ที่นี่มีโปรดักชั่นที่ยิ่งใหญ่ ทั้งแสง สี เสียงที่อลังการสมชื่อ ที่นี่สามารถจุผู้ชมได้ 2,000 คน เวทีเป็นแบบมัลติมีเดียทีมีจอยักษ์ขนาด 11x15 เมตร

การแสดงมีทั้งหมด 7 ฉาก แบ่งเป็น 3 องค์ เริ่มการแสดงด้วยการถือกำเนิดของเผ่าพันธุ์และการก่อเกิดเป็นประเทศ ต่อเนื่องด้วยการกำเนิดของประเพณีและวัฒนธรรมและสุดท้ายเป็นการบอกเล่านประวัติศาสตร์ในช่วงสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ การแสดงดำเนินไปอย่างกระชับและได้ใจความ การแต่งกายเครื่องประดับ แสง เสียงบนเวทียิ่งใหญ่ ตระการตา อีกทั้งยังมีการแสดงแบบเหาะเหินเดินอากาศ

ภายในโรงละครได้รับการออกแบบให้มีความเป็นไทย เป็นโรงละครเพียงแห่งเดียวที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการแสดง ที่ให้การรับชมแบบพาโนราม่า บนเวทีที่มีความยาวถึง 70 เมตร ซึ่งนับเป็นเวทีที่ยาวที่สุดในเมืองไทย อีกทั้งยังมีการฉายภาพบนม่านน้ำหน้าเวทีที่มีความยาว 50 เมตร

ที่นี่นอกจากจะมีโรงแสดงแล้ว ยังมีร้านอาหารที่เสริฟ์อาหารรสชาดดีทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ร้านอาหารภายในโรงละครนี้สามารถจุแขกได้ถึง 1000 คน การตกแต่งภายในร้านเป็นแบบร่วมสมัย ผสมผสานกับความเป็นไทย