บันจี้จัมพ์ในพัทยา

  • Go-Kart circuit at Pattaya Bungy Jump attraction site
  • Brave heart on its way at Pattaya Bungy Jump
  • Tourist van at Pattaya Bungy Jump
  • Pattaya Bungy Jump -a fantastic Pattaya holiday experience
  • Helping hands at Pattaya Bungy Jump
  • Are you ready for the ultimate adrenaline  boost at Pattaya Bungy Jump
  • Welcome at the Pattaya Bungy Jump

พัทยา บันจี้ จัมพ์

การกระโดด บันจี้ จัมพ์ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เล่นกระโดดลงมาจากที่สูงโดยมีเชือกยึดไว้ แต่เดิมเป็นเพียง กิจกรรมพิสูจน์ความกล้าและความเป็นชายชาตรีของชาว เมลานีเชี่ยน ชนเผ่าหนึ่งในหมู่เกาะแปซิฟิก โดยจะเป็นการโดดจากหอที่มีความสูง 20 เมตร โดยดิ่งตัวลงมาด้วยเถาวัลย์ที่มัดขาไว้เท่านั้น


เมื่อการกระโดด บันจี้ จัมพ์ กลายมาเป็นกิจกรรมเพื่อการพาณิชย์ พัทยาคือที่แรกๆ ของประเทศไทยที่มีกิจกรรมนี้ให้คุณได้ท้าทายความกล้า เพราะพัทยาคือแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่เต็มไปด้วยบ้านตากอากาศ   สำหรับผู้มาเยือน

อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการกระโดด จะประกอบด้วย สายเชือกที่สามารถรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม (Bungy Corde) ที่พัทยา บันจี้จัมพ์ จะมีการแบ่งสายเชือกออกเป็นสี ๆ แต่ละสีเป็นการบอกช่วงน้ำหนักตัวของผู้โดด เช่น สีเขียว จะอยู่ในช่วงน้ำหนักระหว่าง 40-50 กิโลกรัม สีแดง จะอยู่ในช่วงน้ำหนักระหว่าง 50-59 กิโลกรัม ส่วนสีดำ จะอยู่ในช่วงน้ำหนักที่ 79-99 กืโลกรัม อุปกรณ์อย่างที่ 2 คือ ที่รัดขา (Leg Wrap) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พันขามีข้อเกี่ยวกับสายเชือก ท่ากระโดดแบบมาตรฐานทั่วไปมีด้วยกัน 4 ท่า คือ 1.การดิ่งตัวลงมา (DD) 2. การกระโดดตัวพุ่งลงมาจากเครน (Forward) 3.ท่าหันหลังกระโดด(Backward) 4.การกระโดดคู่ (Tandom)


ที่พัทยา บันจี้ จัมพ์ จะมีความสูงอยู่ที่ 60 เมตร หรือเท่ากับตึกประมาณ 20 ชั้น โดยจะมีเครนสูง พาคุณขึ้นไปสู่ระยะที่จะโดด โดยจะมีทีมงานมืออาชีพขึ้นไปพร้อม ๆ กับคุณโดยจะให้สัญญาณเมื่อพร้อม นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาที่นี่ล้วนแล้วแต่กลับบ้านไปพร้อมความสนุกสนาน ตื่นเต้น และประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน