วัดฉลอง(วัดไชยธาราราม)

  • Wat Chaitararam Phuket s also known a Chalong Temple
  • Thais come to pray at Wat Chaitararam Phuket
  • Chalong Temple is a must for every Phuket holiday maker
  • Chalong Temple is really called Wat Chaitararam Phuket
  • Wat Chaitararam Phuket is the most famous temple in Phuket

วัดที่ควรไปสักการะในภูเก็ต

วัดฉลองภูเก็ตเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตก็ว่าได้ และแน่นอนว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดเช่นกัน วัดนี้เป็นที่ยอดนิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งของไทยและต่างประเทศ
ซึ่งแม้นว่าในบางวันนักท่องเที่ยวจะดูหนาตา แต่ทว่าก็ยังเต็มไปด้วยความสงบที่คุณสามารถใช้มุมใดมุมหนึ่งทราบซึ้งกับรสพระธรรมได้

Temples in Phuket

วัดฉลองเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ โดยผ่านชื่อ "หลวงพ่อแช่ม" ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์สมัยรัชกาลที่ 5 ที่ปฏิบัติธรรม และทำคุณงามความดีมากมายจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง อย่างเช่นเรื่องราวของการปรุงสมุนไพรรักษาโรค ตลอดจนถึงการช่วยชาวบ้านสู้รบกับพวกอั้งยี่สมัยก่อน ชาวบ้านหลาย ๆ คนใช้ที่นี่เป็นที่บนบานศาลกล่าว ขอพรกับหลวงพ่อแช่ม เพราะถึงว่าศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดองค์หนึ่ง

 Chalong Temple Phuket 

ปัจจุบันวัดฉลองมีผู้ที่เคารพศรัทธาจากทั่วโลกมาเยี่ยมเยือน ไหว้พระขอพร รวมถึงนมัสการพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าที่อันเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ประดิษฐานอยู่ที่ "พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ" ที่อยู่ภายในบริเวณวัด

   Wat Chaitararam Phuket   

อย่าลืมว่าวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ควรปฏิบัติตนด้วยความสำรวม และแต่งกายสุภาพ เพื่อให้การท่องเที่ยววัดของคุณ สมบูรณ์แบบมากที่สุด