Bar locations in ประเทศไทย


ถนนคนเดินพัทยาใต้

ถนนคนเดินพัทยาอาจจะเป็นถนนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย มีหลายร้อยของบาร์และร้านอาหารและบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา คุณอาจจะต้องมีประสบการณ์ที่จะเชื่อว่าไม่มีสถานที่อื่นในโลกที่เป็นเช่นนี้!