Fruits Farm Tour locations in ประเทศไทย


เที่ยวสวนผลไม้-ระยอง

ระยอง เป็นพื้นที่ผลไม้ที่มีความสำคัญของไทย และสำหรับผู้ที่สนใจในประสบการณ์วันที่น่าสนใจออกและชิมผลไม้เมืองร้อนแสนอร่อย ทัวร์สวนผลไม้ก็เป็นอีกวิธีที่จะไป!